Bên ngân hàng chúng tôi hỗ trợ tối đa 80% giá trị xe.

Thủ tục trả góp mua xe với khách hàng cá nhân:

 -Cần chuẩn bị CMT, Hộ Khẩu và Đăng Ký Kết Hôn (với người có gia đình) hoặc Xác Nhận Độc Thân (với người chưa có gia đình)

 -Điều kiện quan trọng là chưa có nợ xấu trong ngân hàng vượt mức nhóm 2

Thủ tục trả góp mua xe với khách hàng doanh nghiệp:

 -Khách hàng cần chuẩn bị báo cáo tài chính và quyết toán thuế 3 tháng gần nhất.

 -Điều kiện công ty thành lập sau 6 tháng (trừ trường hợp đặc biệt)

Lưu ý:

Đối với hồ sơ là bản sao chứng thực: Thời hạn chứng thực không quá 06 tháng tính tới thời điểm đề nghị vay vốn;

Đối với hồ sơ là bản sao: Là bảo phôtô có ký đóng dấu sao y bản chính của Quý khách hàng.

* Ngoài ra trong quá trình vay vốn, mọi vướng mắc công ty sẽ trợ giúp  thủ tục tốt nhất cho Quý khách.